HAVARIJNÍ DISPEČINK

Stěhování sochy lva Strahov – umělecké dílo

Pro generálního dodavatele stavby OHL ŽS, a.s. jsme zajistili Přemístění plastiky lva ze Strahovského nádvoří do obnovené zahrady Petschkovy vily v pražské Bubenči.

Bronzový odlitek lva sochaře Bohumila Kavky původně určené pro pomník Milana Rastislava Štefánika, který tím jak chrání český znak, symbolizuje význam legií pro svrchovanost národa a státu a pro vznik československého státu.
Odlitek provedl p.Barták v roce 1951 z původní sádrové předlohy Štefánikova pomníku.
Jedná se tedy o dílo významné umělecké a historické hodnoty.

Celková délka díla je přes 2m a váha téměř 1 tuna.
Dílo jsme pro převoz zajistili – bylo provedeno kompletní obednění, přečnívající ocas byl vystužen a celé dílo bylo obaleno geotextílií a mikrofólií.

Celá akce proběhla bez problému a to i přes omezení v rámci přístupnosti – primárně omezeného vjezdu na Strahovském nádvoří. Z toho důvodu jsme na místě vykládky dílo překládali na vůz s větším dosahem hydraulické ruky tak, abychom byl lev umístěn na požadované místo a podstavec, který byl celých 9m od pozemní komunikace.

Děkujeme za důvěru a budeme se těšit na další akci!