Komerční banka - Stěhování 3000 zaměstnanců


Leden 21, 2021

Děkujeme Komerční banka za důvěru a svěření tak velkého projektu do našich rukou.
Pro našeho dlouholetého klienta finišujeme projekt SmartOffice v rámci stěhování zaměstnanců, archivů a nábytku mezi budovami centrály KB.

Celý projekt také koordinujeme v rozsahu všech doprovodných služeb se stěhováním spojených - úklid, elektro a data připravenost, IT servis, evidence majetku a další.

Ve velké permanenci se také pracuje na depozitáři, kterým pro KB disponujeme a současně spravujeme jeho chod.
Kromě IT techniky a dalšího majetku pro klienta držíme depozitář uměleckých děl.

Více se dočtete ve speciální případové studii tohoto projektu - Případová studie: Stěhování KB

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty