Přístup požární techniky včetně kompletní dokumentace a metodiky pro P3 HK


Únor 19, 2020

Provozování objektů vyžaduje dodržování řady technických, bezpečnostních i legislativních požadavků.

Nejinak tomu bylo i v případě našeho klienta P3 Logistic Parks, pro něhož jsme zpracovávali technický audit. Ten je pro klienty jistotou z pohledu provozování objektů v souladu s legislativou. Z technické auditu vzešel požadavek na výstavbu požární cesty v prostorách výrobního a skladovacího areálu P3 Logistic Parks Hradec Králové (Dobřenice).
Klientovi jsme pomohli s kromě technického auditu a dokumentace také s úpravou požárních únikových cest, s metodikou zdolávání požáru a realizací samotného přístupu k objektu požární techniky.
Aby byl dodržen legislativní rámec pro aktivní požární ochranu a v případě nutnosti bylo umožněno efektivní provedení protipožárního zásahu a zároveň byla zajištěna bezpečnost zasahujících složek, realizovali jsme výstavbu obslužné komunikaci pro složky Integrovaného záchranného systému.

Projekt realizace komunikace o šířce 3,5 m s oboustrannými štěrkovými krajnicemi v šířce 0,5 m a o délce 467,92 m, trval od přípravných prací až po předání 54 kalendářních dní.

 

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty