Rekonstrukce odvodňovacího systému P3 Prague D1


Listopad 18, 2019

P3 Logistic Parks je jedním z pěti největších developerů průmyslových parků v Evropě. V jeho budovách sídlí po celé České republice stovky společností, které je využívají ke skladování, logistickým procesům, výrobě, testování, ale i výzkumu a vývoji.

Součástí služeb, které P3 Logistic Parks poskytujeme, je mimo jiné i stavební činnost. V areálu objektu Prague D1 jsme na podzim 2019 obnovovali odvodňovací systém.

Cílem projektu byla výměna odvodňovacích žlabů a oprava výškového umístění vpustí, aby dešťové srážky mohly řízeně odtékat do dešťové kanalizace. Před rekonstrukcí byly odvodňovací žlaby na mnoha místech zlomené a k odvodnění docházelo právě zlomy ve žlabech, takže dešťová voda zasakovala do podloží komunikací, což mělo negativní vliv na kvalitu podloží pod komunikacemi a opěrné zdi mezi halami.

Na základě analýzy původní situace jsme provedli úpravy dvojího druhu – jedny řešily výškové zvednutí vpustí a výměnu žlabů a druhé opravu žlabů s poškozenými štěrbinami, které představovaly riziko i z hlediska BOZP.

Rekonstrukce probíhala za provozu a dokončili jsme ji ještě před původním termínem koncem října 2019.

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty