Úprava vestavku pro společnost Erreka


Leden 2, 2020

Necelý měsíc, konkrétně 25 dní, jsme rekonstruovali prostory pro našeho klienta, společnost Erreka-Plast, s.r.o. v prostorách logistického parku P3 Parks Olomouc.

Pro Erreka-Plast jsme vypracovali návrh dispozičních změn současného stavu a následně byli pověřeni jeho realizací. Jednalo se o rekonstrukci stávající kancelářské plochy o výměře 19 m2, vybudování šatny a její propojení s nově vybudovaným sociálním zázemím pro pracovníky výroby o výměře 44 m2. Společnost k úpravám přistoupila z důvodu rozšíření výroby a nárůstu počtu pracovníků, kterým chtěla vytvořit plnohodnotné zázemí.
Realizace zahrnovala například bourací práce, napojení odpadů na kanalizaci, přeložení stropních podhledů a jejich uzpůsobení nové dispozici, napojení odvětrávání na stávající systém, pokládku dlažeb a obkladů, provedení výmaleb či repase stávajícího sociálního zařízení a položení nové podlahové krytiny.

Od převzetí staveniště až po předání díla klientovi uběhlo přesně 25 dní, během kterých jsme rekonstrukci úspěšně zrealizovali. 

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty