Facility management


V rámci facility managementu poskytujeme širokou škálu vlastními silami zajišťovaných služeb, které si zákazník může nakombinovat dle svých požadavků a potřeb tak, aby se mohl soustředit na hlavní činnost svého podnikání. Díky rozsáhlým znalostem facility managementu přinášíme organizaci ideální kombinaci podpůrných služeb v odvětví, ve kterém působí.

Soustřeďte se na své podnikání – uvolníme Vám ruce

Aby se mohla společnost úspěšně věnovat svému podnikání, musí vyřešit řadu procesů a činností, které s ním přímo nesouvisí. Jedná se o zajištění a rozvoj infrastruktury i služeb, které podporují hlavní procesy firmy.
Zajistíme profesionalizaci těchto služeb, digitalizaci procesů a jejich nastavení, které povede k optimalizaci Vašich interních nákladů.

Přínosy facility managementu pro klienta:

 • Úspora a optimalizace interních nákladů
 • Profesionálně provedené služby
 • Důsledná kontrola a optimalizace procesů
 • Převzetí odpovědnosti za svěřené procesy a služby
 • Snížení rizikovosti při havarijních situacích

Komplexnost a snižování nákladů svým klientům - služby AWIGO

Naše společnost nabízí rozsáhlé portfolio služeb. Jejich sjednocením u jednoho dodavatele získáváte snažší komunikaci, koordinaci, menší administrativní náročnost.
Jde o okamžitou úsporu provozních nákladů díky optimalizaci a integraci všech činností.
Klient využitím komplexního facility managementu prodlužujeme životnost a zvyšujeme hodnotu objektu.

 

Facility management AWIGO nabízí:

Technickou správu budov a logistických areálů

Zajištění údržby budovy a okolního prostředí, poskytnutí záruky bezpečnosti a zvýšení hodnoty majetku.

Revizní plán

Kompletní správa zákonných požadavků pro veškeré budovy, prostory a zařízení. Nejčastěji se jedná o revize elektro, požárního zajištění, vzduchotechniky, klimatizací a BOZP.

Servisní plán

Cílem servisního plánu je předcházet poruchám dříve, než vzniknou. Jedná se o soubor preventivních opatření, která eliminují rizika běžného provozu budovy.

Kontrolní plán

Monitoring a příprava veškerých podpůrných a bezpečnostních systémů chodu budovy. Pravidelná kontrola nouzového osvětlení, stavu střechy a provozu kotelny, štěrbinových žlabů a kanálových vpustí.

Automatizaci a reporting

Specializovaný software pro řízení činností, reporting činností a komunikaci s klienty. Skrze vlastní software klienti dostávají veškeré informace o úkonech spojených s péčí o jejich majetek.

Údržbu komunikací a zeleně

Komplexní služby v oblasti zimní a letní údržby komunikací, zeleně a venkovních prostor. Návrhy a projekty exteriérů nemovitostí včetně zpracování odborných posudků na realizované projekty.

Projektové řízení

Komplexní a systematické řešení rozsáhlých a dlouhodobých projektů v oblasti správy majetku.

Technický audit budov

Detailní posouzení nemovitosti z hlediska správné, snadné a ekonomické provozuschopnosti. Výstupem technického auditu je auditní zpráva, která je základem pro odstranění nesouladů s projektovou dokumentací.

Řešení reklamací stavby

Zástup vlastníka nemovitosti vůči zhotovitelům či dodavatelům staveb, a to při všech úkonech reklamačního procesu včetně komunikace mezi vlastníkem objektu a subjektem, který za vadu nese odpovědnost.

Řešení pojistných událostí

Převzetí řešení v průběhu celého procesu pojistných událostí od jejich vzniku, uplatnění nároku u pojišťovny, doložení dokumentace až po uzavření a vyplacení pojistného plnění.

Úklidové služby

Zajištění čistého a příjemného interiéru či exteriéru, který poskytuje zdravé a efektivní pracovní prostředí. Nabídka pravidelného i mimořádného úklidového servisu.

Havarijní dispečink

Centrální dispečink a helpdesk 24 hodin denně, 7 dní v týdnu zamezuje díky rychlému pohotovostnímu zásahu případným škodám.

Bezpečnostní služby

Zajištění kompletní ochrany majetku v rámci nonstop fyzické a technické ostrahy budov a areálů. Instalace, správa a provoz zabezpečovacích systémů včetně bezpečnostního auditu.

Recepční služby

Souhrnné recepční služby poskytované jak v administrativní budově, tak i na vrátnici ve velkých areálech. Zajištění denní i noční recepční služby 7 dní v týdnu.

Správu sítí a IT systémů

Realizace datové infrastruktury počítačových sítí, CCTV a dalších zabezpečovacích systémů. Dohled a podpora IT systémů zajištěná nonstop dispečinkem.

 

 

 

Alstanet

Klientům poskytujeme software AFM (Alstanet Facility Management), díky němuž řídíme činnosti, reportujeme a komunikujeme s klienty. Skrze vlastní software klienti dostávají veškeré informace o úkonech spojených s péčí o jejich majetek.

AFM je moderní CAFM, resp. EAM aplikací splňující nejnáročnější požadavky uživatelů stejně dobře jako technické a bezpečnostní standardy běžné pro enterprise aplikace.

Jedná se o modulární aplikaci sestávající se až z 25 modulů, základem pak jsou moduly Nemovitosti, Majetek, Subjekty a Zaměstnanci. Nasazení dalších modulů je pouze otázkou rozhodnutí klienta. Většina modulů je procesních a obsahuje rozsáhlou logiku zpracování dat, u sledovaných parametrů nebo sledování KPI. Základem je dokonalá datová evidence. Jednotlivé moduly jsou spolu vzájemně logicky propojeny a navzájem se na sebe odkazují. K informacím se tak klient může dostat z různých míst, ale se stejným výsledkem. Klíčové je správné nastavení primárních dat, která jsou zejména v ekonomické oblasti umístěna mimo aplikaci a je vhodné je získávat pomocí můstků. Jedním z modulů jsou i CAD vizualizace, které umožňují prohlížení CAD výkresů prostřednictvím webového prohlížeče s možností zobrazování vrstev, tvorbou tematických map či zobrazování popisek.

Typické oblasti nezasazení softwaru:
 • Pasport nemovitostí a areálů
 • Řízení nájemních a dalších smluvních vztahů
 • Technologický pasport
 • Řízení operativní a plánované údržby
 • Evidence majetku a řízení inventur
 • Řízení využití prostoru (spaceplanning), stěhování
 • Řízení vozového parku
 • Energetický management
   
xxx  

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty