Revize a servisní prohlídky


Na spravovaných objektech zajišťujeme dohled na správnost a dodržování revizního plánu, včetně provádění revizí a kontrolu legislativy.
Revize se skládá z prohlídky, zkoušky a vypracování zprávy a jejím účelem je ověřit stav zařízení z hlediska bezpečnosti provozu pro lidské zdraví, majetek a okolní prostředí za předem stanovených podmínek (dle legislativy, dle pokynů výrobce technologie atd.).
Zajišťujeme revize vstupní, pravidelné periodické a mimořádné.
Revize provádíme dle jejich charakteru a druhu technologie buď svými revizními techniky a nebo servisními firmami.
V případě zjištěných závad upozorňujeme na nedostatky, navrhujeme nápravná opatření, která jsme připraveni po dohodě s klientem řešit.

 

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty