Servisní prohlídky a revize


Servisní prohlídky a revize

Zajišťujeme dohled nad všemi areály po technické stránce, a to zejména dohled na správnost a dodržení revizního plánu, včasné provádění revizí, kontrolu legislativy. Jednáme se servisními firmami vykonávajícími kontroly a revize, řešíme případné závady zjištěné při revizích. Zajištujeme i kontrolu dodržování předpisů týkajících se požární ochrany.

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty