Stěhování firem a provozoven


Specializujeme se na rozsáhlá stěhování firem, poboček a provozů, přijímáme i déletrvající zakázky.

Svěřte nám přesun Vaší společnosti, či Vašich zaměstnanců, postaráme se o hladký průběh celého procesu.

Dobře víme, co všechno takový přesun obnáší a naše zkušenosti Vám rádi poskytneme. 

Pokud to bude Vaším přáním, zajistíme také kompletní plán akce a vytvoříme Vám tím plnou podporu.

Projektové řízení stěhování - převezmeme zodpovědnost za všechny aspekty firemního přesunu:

  • vypracujeme kompletní projekt stěhování - samozřejmě v plném rozsahu dle potřeb klienta
  • vytvoříme stěhovací plán – harmonogram fyzického stěhování optimalizovaný dle potřeb klienta
  • zajistíme subdodavatele pro vedlejší činnosti jako dodání nového nábytku, stěhování IT techniky (odpojení, zapojení), úklidy apod. a převezmeme veškerou komunikaci s nimi
  • koordinujeme jednotlivé stěhované týmy klienta a činnosti, provedeme sběr individuálních požadavků na nestandardní vybavení
  • detailně zmapujeme umístění pracovních stanic i vybavení a rozložení kancelářských prostorů, aby bylo možné je přenést do nových prostor
  • kontrolujeme a verifikujeme podklady pro objednání nábytkového vybavení
  • zkoordinujeme všechny dodavatele při samotném fyzickém stěhování
  • vytvoříme plán ideálního rozmístění nábytku v novém prostoru
  • vyhotovíme analýzu rizik a opatření pro jejich eliminaci při stěhování
  • dohlížíme nad vyklizením a kontrolujeme opouštěné prostory a zajistíme jejich protokolární předání – bezpečnostní audit

Podle potřeby rovněž zřídíme nepřetržitý dispečink, který bude řešit vaše dodatečné požadavky. Při přesunech velkého množství nábytku a jiného vybavení využijeme jako překladiště i naše vlastní velké sklady.

S rozsáhlými stěhovacími projekty už máme bohaté zkušenosti. Pro Komerční banku jsme například na klíč zajišťovali přesun hlavního sídla, který zahrnoval přesun 3 000 zaměstnanců a obrovského množství zařízení včetně citlivého či netradičního vybavení.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty