HAVARIJNÍ DISPEČINK
Search
Close this search box.

Výroba, instalace a uvedení do provozu nového regálového systému pro MČ Praha 10

🤝 Objednatel: Městská část Praha 10

📝 Realizace:
– úprava stávajícího regálového systému – 4000ks polic
– výroba, doprava a instalace – 1800 ks polic
– provedení předepsaných revizí a zkoušek
– zaškolení personálu a zaměstnanců v obsluze a údržbě v potřebném rozsahu
– provedení praktického předvedení a ukázka jeho funkčnosti
– likvidace vzniklého odpadu

📅 To vše provádíme během 6 týdnů pro potřeby MČ P10 a jejich stěhování do nových prostor v rámci Prahy.

Ať slouží!

#facility #fm #vyroba #regal #praha10 #revize