HAVARIJNÍ DISPEČINK
Search
Close this search box.

O společnosti

Společnost AWIGO s.r.o. představuje stabilní a spolehlivý subjekt v oblasti facility managementu, stěhování, skladování a realizace stavebních prací. S rozsáhlým portfoliem služeb se specializuje zejména komplexní řešení pro své klienty.
AWIGO se pyšní držením certifikace ISO, což svědčí o vysokých standardech a kvalitě poskytovaných služeb. Tato certifikace potvrzuje pečlivý přístup k řízení procesů, což přináší zákazníkům jistotu spolehlivosti a profesionalismu ve všech oblastech působnosti společnosti.
Jako člen asociace IFMA (International Facility Management Association) aktivně participuje na mezinárodních diskuzích a sdílí s dalšími firmami ze stejné oblasti nejnovější trendy a osvědčené postupy. Tato členství přinášejí společnosti neustálý přístup k informacím a vývoji odvětví, což je základním kamenem pro udržení vysoké úrovně služeb.
Společnost AWIGO se prezentuje jako středně velká firma s rodinným charakterem, razí osobní a individuální přístup k zákazníkům. Díky tomu je možné rychle a flexibilně reagovat na specifické požadavky klientů, což vytváří pevné a dlouhodobé vztahy.
V oblasti stěhování a skladování se vyznačuje bezpečností a efektivitou procesů. S moderním vybavením a kvalifikovaným týmem zajišťuje plynulý průběh stěhování a skladování majetku svých klientů.
Celkově lze říci, že společnost AWIGO s.r.o. kombinuje profesionální přístup, certifikovanou kvalitu a osobní přístup, čímž si získává důvěru klientů a pozici respektovaného partnera v oblasti facility managementu a stavebních prací.

Realizace záměru společnosti je založena na plnění následujících principů.

1. Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.

2. Vysoká jakost námi realizovaných zakázek a dodržování sjednaných termínů jsou našimi nejvyššími cíli.

3. Stojíme o důvěru zákazníka, kterého přesvědčujeme, že účelně, ekonomicky a efektivně vynaložil své prostředky.

4. Vhodným výcvikem zaměstnanců docilujeme jejich plnou způsobilost k plnění požadavků této integrované politiky.

5. Vždy se snažíme o maximální ochranu životního prostředí a šetrnost přírodních zdrojů.

6. Jsme si vědomi svých enviromentálních aspektů a naším trvalým cílem je snižování negativních dopadů na životní prostředí a neustálé sledování a plnění právní legislativy a jiných požadavků, týkající se systému managementu kvality a systém enviromentálního managementu.

7. Neustále sledujeme a plníme požadavky platné legislativy.

8. V rámci realizace našich činností dbáme na dodržování opatření vycházejících z vyhledávaných rizik a stanovených opatření.

9. Ochrana zdraví při práci a požární ochrana je u nás řízena jak u zaměstnanců, tak i u spolupracujících osob.

10. Dbáme na fyzickou bezpečnost a bezpečnost prostředí a předcházíme neautorizovanému přístupu, poškození, znehodnocení, zničení či jiným zásahům do informací a do prostor, ve kterých se nacházejí naše zařízení.

12. Pro ochranu svých i svěřených informací jsme vybudovali, udržujeme a rozvíjíme systém řízení bezpečnosti informací, který vychází z cílů a z určených a ohodnocených rizik.

Stanovená integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance organizace.