O společnosti


Společnost AWIGO poskytuje služby správy a údržby budov již od roku 2004, přičemž se specializuje na facility management v oblasti logistických celků. V současnosti máme ve správě více jak 950 000 m2 zastavěné plochy + 50 000 m2 kancelářských a společných ploch + 12 000 m2 polyfunkčních objektů + 8 000 m2 specializovaných technologických provozů.

Komplexní a podpůrné služby v oboru facility managementu doplňují divize stavební, divize stěhování a autodopravy nebo polygrafické služby. AWIGO je ryze českou společností bez účasti zahraničního kapitálu, avšak je držitelem mezinárodních certifikátů kvality ISO v oblasti Facility management, Komplexní stavební činnost a Stěhovací práce.

Mezi klienty společnosti patří značky jako P3 logistic Parks, Komerční banka, ČSOB, České dráhy, Staropramen, VZP, ČTK a další.

Základem strategie organizace AWIGO s.r.o je poskytovat činnosti zákazníkům dle jejich požadavků, předpokládat jejich další potřeby a trvale zajišťovat jejich kvalitu poskytovaných činností v oblasti komplexních stavebních a stěhovacích prací a kompletního servisu logistických center. Chceme, aby jméno naší organizace bylo vždy spojováno s vysokou kvalitou, spolehlivostí, rychlostí a ochotou řešit iniciativně a s přehledem veškeré problémy, vzniklé při provádění výše uvedených činností.

 

Motto: Na prvním místě je spokojený zákazník, na jehož zakázkách závisí existence společnosti.

Realizace záměru společnosti je založena na plnění následujících principů.

1. Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.

2. Vysoká jakost námi realizovaných zakázek a dodržování sjednaných termínů jsou našimi nejvyššími cíly.

3. Stojíme o důvěru zákazníka, kterého přesvědčujeme, že účelně, ekonomicky a efektivně vynaložil své prostředky.

4. Vhodným výcvikem zaměstnanců docilujeme jejich plnou způsobilost k plnění požadavků této integrované politiky.

5. Vždy se snažíme o maximální ochranu životního prostředí a šetrnost přírodních zdrojů.

6. Jsme si vědomi svých enviromentálních aspektů a naším trvalým cílem je snižování negativních dopadů na životní prostředí a neustálé sledování a plnění právní legislativy a jiných požadavků, týkající se systému managementu kvality a systém enviromentálního managementu.

7. Neustále sledujeme a plníme požadavky platné legislativy.

8. V rámci realizace našich činností dbáme na dodržování opatření vycházejících z vyhledávaných rizik a stanovených opatření.

9. Ochrana zdraví při práci a požarní ochrana je u nás řízena jak u zaměstnanců, tak i u spolupracujících osob.

10. Dbáme na fyzickou bezpečnost a bezpečnost prostředí a předcházíme neautorizovanému přístupu, poškození, znehodnocení, zničení či jiným zásahům do informací a do prostor, ve kterých se nacházejí naše zařízení.

12. Pro ochranu svých i svěřených informací jsme vybudovali, udržujeme a rozvíjíme systém řízení bezpečnosti informací, který vychází z cílů a z určených a ohodnocených rizik.

Stanovená integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance organizace.

Historie společnosti

Počátky společnosti AWIGO sahají do roku 1993, kdy její zakladatel Antonín Vaněk začal podnikat v oblasti stavebnictví.

V roce 2004 došlo u společnosti k rozšíření služeb o správu a údržbu obchodních a komerčních nemovitostí - facility management, a postupně se tyto služby staly hlavní činností společnosti. Stavební činnost se stala samostatnou divizí a přibyla k ní divize stěhování a autodopravy nebo polygrafické služby. Ve stejném roce došlo kromě jiného i k transformaci na obchodní společnost.

Facility management je nadále hlavní činností společnosti, přičemž se společnost více specializuje na facility management v oblasti logistických celků.

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty