Certifikáty


Vysoký standard služeb je pro nás samozřejmostí. Proto pravidelně procházíme náročným procesem certifikace, který ověřuje a dokládá kvalitu našich služeb.

Jsme držitelem mezinárodně uznávaných certifikátů v dodržování přísných norem v následujících oblastech:

  • Facility management
  • Komplexní stavební činnost
  • Stěhovací práce
  • Skladování
  • Grafické studio

ISO 45001 - osvědčení o managementu systému BOZP

ISO 27001 - osvědčení o managementu systému ochrany informací

ISO 9001 - osvědčení o managementu systému zajišťování kvality

ISO 14001 - osvědčení o managementu systému environmentální ochrany

 

 

Zapojili jsme se do unikátního projektu Zelená firma. Jeho cílem je ochrana a omezení dopadů lidské činnosti na životní prostředí. To je zajištěno díky zpětnému odběru a efektivní recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Certifikát REMA - Zelená firma

 

Jsme také členem mezinárodní profesní organizace Facility managementu IFMA.

Certifikát IFMA

 

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty