Tiskové a grafické služby


 

Navrhneme grafický vzhled, zrealizujeme tisk i dopravu zakázky přímo k Vám, a to nejen po Praze, ale v celé ČR.

 • dlouholeté zkušenosti v oboru grafiky, reklamy, tisku, zejména pak v oblasti tvorby funkčních grafických prvků rozsáhlých pobočkových sítí; kancelářských komplexů; sídel společností i složitých logistických celků
 • kreativní, ve spojení s nejnovějšími trendy v oblasti grafiky, tisku a reklamy
 • Snažíme se stále zlepšovat a rozšiřovat naši nabídku, a proto neustále sledujeme nové trendy v oblasti grafiky, tisku a reklamy

Grafické a informační prvky AWIGO

Pro hladký chod každé firmy jsou zapotřebí různé funkční grafické prvky, které pomáhají orientaci a navigaci na dané pobočce, v budově či areálu, ale i prvky usnadňující komunikaci klíčových sdělení, produktů, služeb nebo i samotný prodej klientům. Správně nastavená koncepce funkční grafiky může mít velký pozitivní efekt na obchod firmy a na to, jak ji vnímají její klienti a partneři. Pomáhá firmě zefektivnit její provoz a navodit klientům a partnerům dobrý pocit a zajistit jim příjemnější zážitek.

Proč chtít prvky AWIGO:

 • klíčové pro zajištění přehledné navigace a orientace v prostorách budov, areálů, či poboček našich klientů
 • usnadňující komunikaci s klientem – např. poskytování informací o produktech, službách, prodeji, aj.
 • komplexní a vhodně zvolená koncepce funkční grafiky jako hlavní podpora obchodu našich klientů
 • přehlednost a snadná orientace v prostoru a informacích = dobrý pocit; příjemnější zážitek; pozitivní vnímání zákazníky a partnery; zefektivnění provozu

Řešení šitá na míru

 • důraz na individuální přístup ke klientovi
 • podrobná analýza business modelu klienta s přihlédnutím k provozu v reálném prostředí
 • návrhy a vývoj funkčních prvků na základě konkrétních a jedinečných požadavků klienta 

Uživatelský manuál – vše, co potřebujete vědět

 • informace o grafických prvcích na jednom místě - název prvků, kódové označení; stanovení účelu, počtu, umístění a dalších pravidel jejich použití
 • jednoduchý, přehledný, přesto komplexní a profesionálně zpracovaný
 • možnost doplnění příloh – např. zpracování technických listů; určení pracovních postupů při instalaci, vhodného instalačního materiálu, aj. 

Od e-shopu přes výrobu, dopravu až po instalaci

 • zajištění kompletní dodávky funkčních grafických prvků od jejich návrhu až po instalaci
 • online objednávkový systém napojený na sklad a výrobu s možností jednoduchého ovládání a objednání, případně doobjednání potřebných prvků dle vlastních potřeb
 • podrobný popis a typizované použití a umístění prvků; skladové množství; údaje o dostupnosti
 • skladové položky e-shopu s možností okamžitého odeslání
 • produkty na objednání s aktualizací data dodání
 • možnost úpravy prostředí a funkčnosti e-shopu dle požadavků klienta

Prvky AWIGO – jaké a kde?

 • navigační tabule; stojany; závěsné cedule; navigační prvky z řezané grafiky
 • navigace na stěnách; informační sdělení na dveřích a v kancelářích
 • stojánky na vizitky včetně tisku a výroby vizitek
 • jmenovky; piktogramy
 • rámečky určené pro umístění bezpečnostních informací, evakuačních plánů, plakátů, obchodních sdělení, aj.
 • držáky šanonů a reklamních materiálů
 • stojany na letáky či jiné POS/POP materiály
 • polepy skleněných příček, nápisy, tabulky a závěsné orientační prvky

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty