Facility management


Správu budov našich klientů vnímáme jako aktivní podporu jejich podnikání.

Soustřeďte se na své podnikání - uvolníme Vám ruce

Aby se mohla jakákoli společnost úspěšně věnovat svému podnikání, musí vyřešit řadu procesů a činností, které s ním přímo nesouvisí. Jedná se například o zajištění a rozvoj infrastruktury i služeb, které podporují hlavní procesy firmy. Zajistíme profesionalizaci těchto služeb a digitalizaci procesů.

Facility Management AWIGO řeší: 

 • běžnou správu budov a infastruktury organizace
 • revizní, servisní a kontrolní plán
 • servisní prohlídky a revize
 • bezpečnostní služby
 • recepční služby
 • údržbu komunikací a zeleně
 • úklidové služby
 • správu sítí a IT systémů
 • non-stop havarijní dispečink
 • non-stop dohledové centrum pro vybrané technologie CCTV, EPS, MaR
 • zajištění služeb po celé České republice

 

CENTRÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ KLÍČOVÝCH ČINNOSTÍ, KVALITA A INTERNÍ AUDIT

Naši správci se v provozech klientů starají o veškeré služby od běžné údržby, přes plnění kontrolního a servisního plánu, až po revizní plán nemovitosti. Některé kontrolní a plánovací mechanismy soustředíme na regionální a centrální úroveň. Díky tomu máme přímou kontrolu a zároveň dostatek dat pro vyhodnocování a následnou reakci. Jsme například schopni v reálném čase vyhodnocovat reakční dobu našich dodavatelů, kontrolovat kvalitu vyhotovení revizních zpráv, nebo projektově řídit všechny revizní procesy.

AUTOMATIZACE A REPORTING – garance kvality a přehled

Stejně jako většina moderně řízených facility management firem, i my používáme pro řízení svých činností, pro reporting činností a pro komunikaci s klienty specializovaný software. Klientům jsme tak schopni kvantifikovat veškeré úkony spojené s péčí o jejich provoz.

REVIZNÍ PLÁNklidný spánek pro naše klienty

Pro veškeré budovy, prostory a zařízení zajišťujeme kompletní správu zákonných požadavků. Nejčastěji jde o revize elektro, požárního zajištění, vzduchotechniky, klimatizací a BOZP. Elektronizace revizních zpráv umožňuje našim klientům nepřetržité nahlížení do revizního plánu a možnost kontroly.

SERVISNÍ PLÁN – zatečení do budovy řešíme dříve, než nastane

Našimi klienty jsou často firmy, které si nemohou dovolit neplánovaný výpadek provozu. Cílem servisního plánu je proto předcházet poruchám dříve, než vzniknou. Servisní plán je soubor preventivních opatření, která eliminují rizika běžného provozu budovy.

KONTROLNÍ PLÁN – je budova připravena na všechno?

V rámci našeho kontrolního plánu monitorujeme a připravujeme veškeré podpůrné a bezpečnostní systémy chodu budovy. Pravidelně kontrolujeme a testujeme nouzové osvětlení, stav střechy a provoz kotelny, štěrbinových žlabů a kanálových vpustí.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty