HAVARIJNÍ DISPEČINK
Search
Close this search box.

Technický audit

Posoudíme vaši nemovitost a vypracujeme postup údržby

Uvádíte nově nebo opětovně do provozu nemovitost a chcete si být jistí, že odpovídá projektové dokumentaci i stávající legislativě? Zjistěte to díky naší službě Technicko – provozní posouzení objektů. Jejím cílem je detailní přezkum/posouzení nemovitosti z hlediska správné, snadné a ekonomické provozuschopnosti. Výstupem technického auditu je auditní zpráva, která je základem pro odstranění nesouladů s projektovou dokumentací, slouží jako podklad pro reklamační řízení, podklad pro jednání s nájemci nebo pro pomoc s povolenými úpravami.

S čím vším vám pomůžeme

 • Vypracování zakládací listiny projektu (popis projektu)
 • Přínosy, cíle, výstupy projektu
 • Zpracování věcného rozsahu a harmonogramu činností
 • Zhodnocení rizik a jejich eliminace
 • Odhady celkových nákladů
 • Realizační a kontrolní činnost
 • Místní šetření, pasportizace změn
 • Analýza a vyhodnocení stávajících podkladů nebo aktuální situace
 • Jednání a komunikace s dodavateli, vedení zápisů a přehledů o průběhu projektu
 • Hlídání harmonogramu a nákladů
 • Řešení změn a kolizních situací
 • Předání a vyhodnocení projektu

PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA BUDOV P3 LOGISTIC PARKS JIŽ OD ROKU 2013 P3 – evropský Top developer průmyslových nemovitostí P3 Logistic Parks je jedním z pěti největší

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ