Havarijní dispečink


Havarijní dispečink – řešení provozních problémů a havárií

Náš centrální dispečink pro vás pracuje 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu).

Helpdesk – pro okamžitou systémovou podporu – je vám rovněž nepřetržitě k dispozici, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Díky rychlému pohotovostnímu zásahu lze zamezit případným nevratným škodám, resp. omezit jejich rozsah na minimum a rychle obnovit základní funkčnost zařízení.

Zajistíme plynulý a bezporuchový provoz Vašeho objektu. Stav vašeho objektu a souvisejícího vybavení pravidelně kontrolujeme, dobrou prevencí snižujeme četnost i rozsah případných budoucích zásahů.

Pro evidenci a rychlé vyřizování požadavků používáme systém Alstanet, v němž je každý požadavek zákazníka detailně zaznamenán včetně požadovaného termínu a fáze zpracování.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty