HAVARIJNÍ DISPEČINK
Search
Close this search box.

Revize a servisní prohlídky

Na námi spravovaných objektech zajišťujeme vytvoření, dohled na správnost a dodržování revizního plánu, včetně provádění revizí a kontrolu legislativy.

V případě zjištěných závad upozorňujeme na nedostatky, navrhujeme nápravná opatření, která jsme připraveni po dohodě s klientem řešit.

Provádíme:

 • Revize elektrospotřebičů
 • Revize elektronářadí
 • Revize elektroinstalace
 • Revize nouzového osvětlení
 • Revize elektrorozvodů
 • Revize hromosvodů
 • Měření osvětlení a měření intenzity osvětlení
 • Termografické měření elektrických zařízení
 

Zajistíme všechny druhy elektrorevizí:

 • Výchozí revize – nutná pro každé elektrické zařízení před uvedením do provozu. Výchozí revize upravuje stavební zákon a je nedílnou součástí kolaudace nemovitosti.
 • Pravidelné revize – opakuje se v pravidelných intervalech. Rozsahem a náročností se velmi podobá výchozí revizi. Revize určí, zda nedošlo k opotřebení některých komponent či ke změnám v elektroinstalaci.
 • Mimořádné revize – provádíme na žádost klienta nebo na naše doporučení a to v případech, kdy nastává pochybnost o úplnosti nebo kvalitě revize přechozí nebo tehdy, kdy došlo ke změnám v elektroinstalaci a je nutné tyto změny zkontrolovat


Elektrorevize provádí vždy pouze odborník a certifikovaný revizní technik, který disponuje osvědčením dle platné vyhlášky. Zároveň disponuje oprávněním k provádění revizí, které vydává Technická inspekce ČR.

 

PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA BUDOV P3 LOGISTIC PARKS JIŽ OD ROKU 2013 P3 – evropský Top developer průmyslových nemovitostí P3 Logistic Parks je jedním z pěti největší

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ